درباره ماا

نتایج راهکارهای هزینه یابی از منظر امورمالی  

 

از وجوه تمایز رای فن پیشگان بیشتر بدانید:

 • موسس و مدير عامل شرکت راي فن پيشگان داراي 34 سال سابقه کار اجرايي حسابداری مالی صنعتی ، کار حرفه ای حسابرسی و طراحی سیستم به عنوان حسابدار رسمی و سال ها تدريس دروس حسابداري در دانشگاه است .
 • رییس هیئت مدیره و مدیر پروژه شرکت دارای مدرک دکترای مهندسی نرم افزار ، عضو هیئت علمی دانشگاه و دارای تجارب ممتد در طراحی نرم افزار است.
 • رسالت رای فن پیشگان ارتقاء دانش حسابداری مدیریت در کشور از طریق توسعه نرم افزار تخصصی هزینه یابی است
 • تعهد رای فن پیشگان به مشتریان با فروش نرم افزار آغاز شده و تا استقرار سیستم هزینه یابی و نظارت بر اجرای سیستم ادامه دارد و این یکی از وجوه تمایز ما است .
 • آموزش رکن اصلی تعهدات رای فن به مشتریان است و شامل آموزش تئوریک حسابداری اعم از مالی و صنعتی ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، نرم افزار هزینه یابی رای فن و آموزش عملی تحلیل وکاربرد اطلاعات هزینه یابی است

 

نتایج بدست آمده برای مشتریان پس از استقرار سیستم رای فن:

 • استقرار نرم افزار رای­فن در کنار نرم افزارهای مالی موجود شرکت بدون نیاز به ایجاد هیچ تغییری
 • امکان تعویض نرم افزارهای مالی بدون نیار به اعمال هیچ تغییری در نرم افزار رای فن
 • حذف بند گزارش حسابرسی درخصوص نداشتن سیستم مدون قیمت تمام شده
 • حذف بندهای گزارش حسابرس در مورد نحوه تخصیص هزینه یابی خدماتی و پشتیبانی به آحاد تولید و قیمت گذاری محصولات وکالاهای نیمه ساخته پایان دوره
 • شناسایی سربار جذب نشده براساس ظرفیت واقعی ماشین آلات و خطوط تولید بعنوان گزارش مدیریت در کنار محاسبه سربار جذب نشده مطابق روش های رسمی و قوانین مالیاتی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری
 • محاسبه و گزارش بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده با نرخ های واقعی مواد اولیه و همزمان با نرخ روز بازار و همچنین نرخ انتظاری (بودجه ای ) مواد اولیه
 • محاسبه و گزارش بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده براساس ساعات کارکرد واقعی کارکنان و ماشین آلات و همزمان براساس زمان انتظاری ساخت و تولید سفارش ها و آحاد محصولات
 • محاسبه بهای تمام شده سفارش ها و محصولات تولیدی در حین هر ماه پیش از انجام هزینه یابی ماهانه براساس بهای فعالیت های دوره قبل و نرخ مواد اولیه دوره دلخواه بعنوان گزارش مدیریتی
 • محاسبه بهای تمام شده سفارش ها و محصولات تولیدی باارقام سربار جذب نشده مدیریتی و همزمان با ارقام سربار جذب نشده رسمی مالی

 

رای فن چگونه سیستم حسابداری درون سازمان را متحول میکند و نتایج بیرونی آن چیست

فرایند هزینه یابی با بیشتر "زیرسیستم های موجود" در سازمان های تولیدی و خدماتی در ارتباط است .

درجریان طراحی سیستم هزینه یابی ، الزامات اعمال کنترل های پایه هزینه یابی و موازنه مواد بهبود مهمی در کنترل مدیران تولید بر موجودی های مواد و محصول ایجاد می کند

اجرای "روش سفارش کار" و  "هزینه یابی واقعی"  موجب جمع آوری و شناسایی اطلاعات اختصاصی هر نوبت تولید و هر سفارش شده که برای کنترل جریان تولید ، انجام اقدامات اصلاحی و تصمیم گیری های بعدی بسیار مفید خواهد بود از جمله :

 • میزان ضایعات واقعی هر سفارش و هر محصول
 • سود آوری (زیاندهی) واقعی
 • عملکرد کارکنان تولید در جریان انجام سفارش
 • مشکلات خاص تولید سفارش
 • میزان بازدهی تولید و موازنه مواد سفارش
 • ... و بسیاری اطلاعات مفید و موثر دیگر در فرایند تولید