پشتیبانی

 

ارائه خدمات پشتیبانی کارا در حیطه نرم افزار و حسابداری صنعتی در شرکت ها , یکی از مهمترین اهداف شرکت رای فن پیشگان می باشد . در این راستا همواره کسب بالاتریت سطح رضایت کاربر هدف نهایی تیم پشتیبانی شرکت می باشد . خدمات پشتیبانی شامل :

  • ارائه خدمات پشتیبانی از طریق سیستم های ارتباطی
  • ارائه خدمات پشتیبانی حضوری در صورت نیاز
  • برگزاری جلسات آموزشی در محل شرکت رای فن پیشگان
  • پشتیبانی نرم افزار در صورت بروز اشکالات فنی
  • ارائه رایگان ورژن های جدید نرم افزار
  • ایجاد منو و گزارش های جدید
  • رفع مشکلات کاربری

Search