طراحی سیستم

طراحی سیستم

 

رویکرد طراحی سیستم هزینه­یابی رای فن مجموعه نرم افزارهای هزینه یابی رای فن پیشگان با توجه به بهره برداری از مدرن ترین روش محاسبه بهای تمام شده ABC(Activity Base Costing) طراحی شده که تمامی نیازهای اطلاعاتی چه در زمینه محاسبه بهای تمام شده و چه در زمینه ایجاد بستر اطلاعاتی در جهت اخذ تصمیم گیری مدیریت وچه در زمینه حسابداری سنجش مسئولیت و انجام اقدامات اصلاحی درخصوص دوباره کاری ها و توقف ها , محاسبه بهای تمام شدنی محصولات و خدمات جدید ، محاسبه بهای فعالیت های برون سپاری شده و ..... را فراهم می سازد . این امر از طریق جمع آوری اطلاعات دقیق میسر خواهد گردید . در هنگام طراحی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ، فعالیت های مربوط و موثردرفرایند تولید شناسایی شده و با توجه به محرک هزینه هر کدام ، میزان مصرف منابع و مبالغ هزینه به صورت دقیق جهت آن فعالیت محاسبه شده و در صورت شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده, این فعالیت حذف می گردد . بدین صورت می توان گفت سیستم ABC قابلیت اندازه گیری و محاسبه بهای تمام شده و ارایه اطلاعات آگاهی بخش و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت را به صورت دقیق تر دارا می باشد . شرکت رای فن پیشگان با توجه به سابقه طولانی مدیران آن در زمینه طراحی سیستمهای هزینه یابی و تجربه کار در صنایع مختلف ، جهت ارایه راهکار های مدیریتی همواره یار و یاور مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی در رسیدن به اهداف استراتژیک بوده و مجموعه نرم افزارهای هزینه یابی رای فن بازوی اجرایی قدرتمندی در جهت رسیدن به این اهداف می باشد .

Search