توانمندی ها

 

با توجه به مسئولیت واحد های مالی در تهیه گزارش های مختلف حسابداری مالی و مدیریتی می توان گفت یکی از پیچیده ترین عملیات محاسباتی و گزارش ها ، گزارش بهای تمام شده محصولات و خدمات سازمان است . تهیه این گزارش ها چه به صورت دستی و یا با استفاده از ابزار اکسل یا توسط نرم افزارهای هزینه یابی انجام شود میتواند چالشهای فراوانی برای واحدهای مالی خصوصاً واحدحسابداری مدیریت که مسئول مستقیم تهیه آن است به وجود آورد . جدا از صرف زمان ، معمولاً دقت این گزارش ها اغلب مورد تردید مدیریت عالی سازمان می باشد ، مخصوصا مدیران مجرب و دقیق که خود در جریان امور هستند و با وسواس بیشتری اعداد و ارقام این گزارش ها را مورد توجه قرار می دهند . البته شایان ذکر است که نقش حسابداری مدیریت تا چه اندازه در این گزارش می تواند مهم و استراتژیک باشد ، چرا که حسابداری مدیریت با توجه به پویا بودن و به روز بودن اطلاعات می تواند بازوی عملیاتی مدیریت عالی محسوب شده و آنان را در ارائه راهکارهایی جهت مدیریت هزینه و ... یاری رساند.بنابراین باید حسابداری مدیریت را یک واحد یا سیستم زنده و پویا که به دنبال پیش بینی و ارایه راهکار است در نظر گرفت نه صرفا یک واحد ثبت رخدادهای مالی . حال باید دید که این واحد نیازمند چه نوع امکاناتی در جهت اجرای رسالت خود می باشد .

 

یقینا اطلاعاتی که به صورت استاندارد در اختیار این واحد قرار میگیرد نمی تواند این رسالت را محقق سازد، بنابراین باید این واحد به دنبال اطلاعات واقعی باشد ، یعنی اطلاعات دقیق و به روز که بتواند چالشهای هر روز سیستم حسابداری مدیریت را با توجه به تغییرات مداوم محیط اقتصادی جوابگو باشد . این اطلاعات دقیق ، مربوط و به موقع می تواند با یک نرم افزار تخصصی در حوزه بهای تمام شده در اختیار واحد حسابداری مدیریت قرار گیرد . مجموعه نرم افزارهای هزینه یابی رای فن پیشگان با توجه به بهره برداری از مدرن ترین روش محاسبه بهای تمام شده ABC(Activity Base Costing) طراحی شده که تمامی نیازهای اطلاعاتی چه در زمینه محاسبه بهای تمام شده و چه در زمینه ایجاد بستر اطلاعاتی در جهت اخذ تصمیم گیری مدیریت و چه در زمینه حسابداری سنجش مسئولیت و انجام اقدامات اصلاحی درخصوص دوباره کاری ها و توقف ها , محاسبه بهای تمام شدنی محصولات و خدمات جدید ، محاسبه بهای فعالیت های برون سپاری شده و ..... را فراهم می سازد . این امر از طریق جمع آوری اطلاعات دقیق میسر خواهد گردید . در هنگام طراحی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ، فعالیت های مربوط و موثر در فرایند تولید شناسایی شده و با توجه به محرک هزینه هر کدام ، میزان مصرف منابع و مبالغ هزینه به صورت دقیق جهت آن فعالیت محاسبه شده و در صورت شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده, این فعالیت حذف می گردد . بدین صورت می توان گفت سیستم ABC قابلیت اندازه گیری و محاسبه بهای تمام شده و ارایه اطلاعات آگاهی بخش و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت را به صورت دقیق تر دارا می باشد . گزارش های نرم افزار بهای تمام شده رای فن پیشگان در واقع همان ایجاد بستر اطلاعاتی می باشد که مدیران با توجه به این گزارشات که در زمینه های مختلف از گزارش های پایه گرفته تا گزارش های تخصصی حوزه مدیریت میتوانند جهت پیشبرد اهداف سازمانی چه در سطح هزینه و چه در سطح درآمد و ارزیابی نحوه اجرای برنام ههای راهبردی و فرایندهای اتخاذ تصمیم های استراتژیک از آن بهره بگیرند . شرکت رای فن پیشگان با توجه به سابقه طولانی مدیران آن در زمینه طراحی سیستمهای هزینه یابی و تجربه کار در صنایع مختلف ، جهت ارایه راهکار های مدیریتی همواره یار و یاور مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی در رسیدن به اهداف استراتژیک بوده و مجموعه نرم افزارهای هزینه یابی رای فن بازوی اجرایی قدرتمندی در جهت رسیدن به این اهداف می باشد.

 

Search