741.jpg

محصولات

نرم افزار رای فن شامل زیرسیستم مدیریت تولید/ کنترل پروژه و هزینه یابی است که در گونه های مختلف ذیل ارایه می شود :

سبد راهکارهای رای فن برای صنایع مختلف :

  1. رای فن جامع
  2. رای فن ترکیبی
  3.  رای فن پروژه
  4. رای فن تولیدی گسسته
  5. رای فن تولیدی  پیوسته

 

#

نوع عملیات اجرایی

روش هزینه یابی

روش جذب سربار

نوع نرم افزار

1

ساخت / اجرای پروژه ای

سفارش­کار

سنتی/ ABC

رای فن پروژه

2

ساخت سفارشی محصولات به روش گسسته

سفارش­کار

سنتی/ ABC

رای فن تولیدی گسسته

3

تولید انبوه محصولات به روش گسسته

ترکیبی

سنتی/ ABC

رای فن تولیدی گسسته

4

تولید انبوه محصولات به روش پیوسته

مرحله ای

سنتی

رای فن تولیدی پیوسته

5

ساخت وتولید ترکیبی محصولات متنوع

سفارش­کار

سنتی/ ABC

رای فن ترکیبی 

6

ساخت وتولید محصولات و ساخت / اجرای پروژه ای

سفارشکار سنتی/ ABC رای فن جامع