درباره ماا

بیانیه مدیر عامل

 

کارآفرینان و مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی برای تداوم فعالیت و حفظ توان عملیاتی و سودآوری خود نیازمند اطلاعات مربوط و به موقع از فرایند ساخت و تولید محصولات و ارایه خدمات سازمان خود هستند.

شرکت رای فن پیشگان تمام توان خود را برای "ارایه راهکارهای نوین حسابداری مدیریت" به کار گرفته و در دومین دهه فعالیت خود تلاش می کند تا با ارایه "راهکارهای هزینه یابی رای فن" بیش از پیش یاری رسان مشتریان خود باشد.

اعتقاد داریم که داشتن اطلاعات به موقع و قابل اتکاء از هزینه های پروژه ها و سفارش های دردست اجراء ، میزان و مبلغ توقف ها و دوباره کاری های رخ داده درجریان تولید سفارش ها و اجرای پروژه ها به ریز دلایل هریک ، امکان انجام اقدامات اصلاحی درست و به موقع را به مدیران میدهد و می توان برای جلوگیری از بروز دوباره این رخدادهای ناخواسته برنامه ریزی لازم را انجام داد. این یکی از مهمترین ماموریت های راهکارهای هزینه یابی رای فن است.

سیستم اطلاعاتی حسابداری و در مرکز آن "سیستم هزینه یابی" درصورتی که به درستی طراحی ، مکانیزه و اجرا شود ، یکی از کارا ترین ابزارهای مدیریت ارشد برای بدست آوردن تصویر واقعی از نقاط قوت و ضعف سازمان ، اطلاع از نتایج سیاست گذاری های مدیران ارشد ، اثر مالی هریک از مشکلات و نیز هزینه ها و تبعات رفع این مشکلات و برنامه ریزی برای آینده سازمان است.

از این رو است که رویکرد شرکت رای فن پیشگان در ارایه راهکارهای هزینه یابی رای فن از شناخت  سازمان مشتری و نوع صنعت آن آغاز شده ، با طراحی  مفهومی ، استقرار و اجرای سیستم ادامه یافته و تا تدوین روش های اجرایی و ممیزی دوره ای از سیستم درحال اجرا ادامه می یابد .

ما شما را تنها نخواهیم گذاشت ، رای فن را بیازمایید ...

مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد

بیا ببین که کری  می کند  تما شایی*

(حافظ)

*کری کردن (کرا کردن) به معنای ارزیدن است