درباره ماا

تعهدات ما

فروش نرم‌افزار پایان کار نیست

پروژه ای که با شناخت صنعت و سیستم موجود سازمان مشتری شروع می شود ، با طراحی مفهومی سیستم هزینه یابی مناسب آن سازمان و بهینه سازی روشهای گردش عملیات مالی و مرتبط و نصب نرم‌افزارها ادامه می یابد.

پروژه تا اجرای واقعی سیستم هزینه­ یابی طراحی شده و ارایه گزارشهای مورد نظر ادامه یافته و ما در کلیه مراحل همراه و همگام کارکنان سازمان مشتری خواهیم بود

یکی از منافع بزرگ اجرای پروژه طراحی سیستم ، دیده شدن بسیاری از مشکلات پنهان و حل ناشده در سازمان است که در جریان اجرای پروژه مطرح و با تکیه بر دانش فنی و تجربه مدیران رای فن پیشگان و مجریان پروژه حل می شود ، که گاهی از دید مدیران اجرایی این موارد اهمیتی برابر با سیستم هزینه ­یابی داشته و منافع آن حتی بالاتر از اجرای پروژه اصلی ارزیابی می شود.

از جمله ایجاد روال های کنترل مصرف و موازنه مواداولیه با محصولات تولیدی ، اصلاح ساختارکدینگ کالای انبارها ، بازنگری در روال های ارسال و تحویل مواداولیه ، نیمه ساخته ها و محصولات ، شناسایی مراکز هزینه و اصلاح ساختار سازمانی ، اعمال کنترل های بهتر و اصلاح فرم ها و روال های صدور اسناد انبار و در یک کلام تقویت  سیستم کنترل های داخلی و اشراف مدیران بر عملیات اجرایی و جریان اطلاعات در سازمان.

 

طراحی سیستم و استقرار نرم افزار هزینه یابی شروع کننده تغییراتی در شرکت ها است که ضمن شفاف شدن کلیه فرآیندهای اجرایی سازمان ، بستر مناسبی برای جمع آوری اطلاعات مربوط وقابل اتکاء و تصمیم گیری های دقیق تر در سطوح مختلف مدیریت شرکت را فراهم می کند.

وقتی رای فن را انتخاب می کنید اینچنین تغییراتی را در سازمان خود خواهید دید!